Trong bài 25: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng thực vật của môn Khoa học tự nhiên lớp 7, giải vận dụng trang 117 giúp học sinh dễ dàng hiểu và so sánh các lời giải để làm bài tập. Hãy cùng xem:

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Bài 25: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng thực vật

Vận dụng 1 trang 117 KHTN lớp 7: Tại sao khi đứng dưới bóng cây vào buổi trưa nắng, ta lại cảm thấy mát hơn so với khi đứng dưới mái che?

Phương pháp giải:

– Lá của cây có vai trò trao đổi khí và điều chỉnh nhiệt độ trong môi trường thông qua quá trình thoát hơi nước.

– Hầu hết lượng nước cây hút vào được mất đi qua quá trình thoát hơi nước từ lá, chỉ có một phần nhỏ được cây sử dụng.

Trả lời:

Khi đứng dưới bóng cây vào những ngày nắng, ta cảm thấy mát hơn so với khi đứng dưới mái che vì tán lá cây che giảm ánh sáng mặt trời và cây thực hiện quá trình thoát hơi nước, làm giảm nhiệt độ môi trường. Trong khi đó, mái che chỉ che bớt ánh sáng mặt trời mà không có quá trình thoát hơi nước.

Xem thêm lời giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 115 KHTN lớp 7: Thực vật thu nhận, sử dụng nước và các chất dinh dưỡng như thế nào?…

Câu hỏi 1 trang 116 KHTN lớp 7: Quan sát hình 25.2, nêu con đường hấp thụ và vận chuyển nước từ đất vào trong rễ…

Câu hỏi 2 trang 116 KHTN lớp 7: Quan sát hình 25.3 và đọc thông tin, cho biết chất nào được vận chuyển trong mạch gỗ và chất nào được vận chuyển trong mạch rây…

Câu hỏi 3 trang 116 KHTN lớp 7: Cơ quan nào vận chuyển nước trong cây? Cơ quan nào của cây thoát hơi nước ra môi trường ngoài?…

Câu hỏi 4 trang 117 KHTN lớp 7: Quan sát hình 25.4, mô tả hoạt động đóng, mở khí khổng…

Tìm hiểu thêm trang 117 KHTN lớp 7: Tìm hiểu ở địa phương những cây nào cần nhiều nước, những cây nào cần ít nước…

Luyện tập 1 trang 117 KHTN lớp 7: Trình bày quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật…

Luyện tập 2 trang 117 KHTN lớp 7: Kết hợp mỗi cấu trúc (ở cột I) với chức năng tương ứng (ở cột II)…

Vận dụng 2 trang 117 KHTN lớp 7: Tại sao vào những ngày nóng trong mùa hè, cây trồng cần tưới nước nhiều hơn?…

Câu hỏi 5 trang 120 KHTN lớp 7: Ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng của cây?…

Câu hỏi 6 trang 120 KHTN lớp 7: Nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng của cây?…

Luyện tập 3 trang 120 KHTN lớp 7: Cung cấp ví dụ về ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng của cây trồng…

Vận dụng 3 trang 120 KHTN lớp 7: Đề xuất một số biện pháp làm cho đất trở nên tơi xốp, thông thoáng để tăng hiệu suất hấp thụ nước và chất khoáng trong cây trồng…

Câu hỏi 7 trang 120 KHTN lớp 7: Cân bằng nước của cây trồng là gì?…

Câu hỏi 8 trang 120 KHTN lớp 7: Khi nào cần tưới nước cho cây? Cách tưới và lượng nước cần thiết để cây phát triển tốt là như thế nào?…

Câu hỏi 9 trang 121 KHTN lớp 7: Quan sát hình 25.10, nêu nguyên tắc bón phân hợp lý cho cây trồng…

Vận dụng 4 trang 121 KHTN lớp 7: Trình bày ví dụ về việc bón phân hợp lí trong việc trồng lúa nước…

Vận dụng 5 trang 121 KHTN lớp 7: Khi trồng và chăm sóc cây cảnh trong nhà, cần tưới nước và bón phân như thế nào để hiệu quả?…

Xem thêm các lời giải SGK Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 24: Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật

Bài 25: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng thực vật

Bài 26: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật

Bài tập chủ đề 8

Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật

Related Posts